Ninnis läger och evenemang

Här får du information om de olika läger och andra evenemang som Ninni ordnar åt barn och unga. Under våra läger får barnen tid och möjlighet att vara det de är bäst på, nämligen barn, och vi förenar olika aktiviteter med samtal om saker som ibland kan kännas tunga och svåra att prata om. Inom Ninni är vi måna om att alla känslor är okej, och genom att sätta ord på det jobbiga tillsammans med andra som befinner sig i en liknande situation ökar det känslan av att du inte är ensam. Därför är lägren, precis som våra samtalsgrupper, en viktig del av verksamheten där barnen får delta precis som de är och på sina egna villkor.