Ninni – för de bortglömda barnen

Ninni brukar ordna olika läger och andra aktiviteter för de barn och unga som är aktiva i verksamheten. Vi inom Ninni tror på att skapa evenemang där barnen får känna sig välkomna precis som de är, och där de får vara det som de är absolut bäst på, dvs att vara barn! Under lägren får man träffa andra som befinner sig i liknande situation och det stärker känslan av att känna samhörighet med andra. För barn och unga som lever i familjer med beroende och/eller psykisk ohälsa är det oerhört viktigt att få komma till tals och lära sig sätta ord på det som kan kännas jobbigt och som man inte annars pratar om i sin vardag. Under lägren skapar vi en trygg plats där vi varvar roliga aktiviteter med att prata om känslor, hur man tar hand om sig själv för att må bra, och stärker självkänslan på alla sätt som är möjliga.

Kommande läger

Att aldrig känna att man behöver göra något annorlunda, får vara ledsen när man är det, trött när man är det, att aldrig behöva dölja något.

Jag kommer minnas bäst att jag fick åka slalom för första gången, och vara hemifrån en hel dag själv.

Bilder från våra läger