FORTBILDNING

FORTBILDNING

NINNI-FORTBILDNING

Föreningen erbjuder fortbildningen ”Att upptäcka, ta till tals och slussa vidare” till de arbetsplatser som önskar få mera verktyg för att känna igen barn och unga som hör till målgruppen, ställa de rätta frågorna samt få kunskap om hur man sedan handlar. Ta kontakt på info@missbrukarvard.fi för mera information.

ANMÄLNING

Kursen ”Att upptäcka, ta till tals och slussa vidare” har ni möjlighet att få genom att kontakta Anette Rönnlund-Nygård, tfn 050 5434893 eller via e-post: info@missbrukarvard.fi

Planer finns på att starta Ninnis gruppledarutbildning under hösten 2021. Intresseanmälan tas emot till anette@missbrukarvard.fi

NINNI GRUPPLEDAR- MATERIAL

Efter genomgången gruppledarutbildning får deltagaren tillgång till materialet.