Utbildning och föreläsningar

Vi erbjuder

 

  • Ninni gruppledarutbildningen riktar sig till personer som är intresserade av att själva dra samtalsgrupper för ungdomar i den aktuella målgruppen.
  • ”Att upptäcka, ta till tals och slussa vidare”  är en fortbildning som riktar sig till de arbetsplatser som önskar få mera verktyg för att känna igen barn och unga som hör till målgruppen, ställa de rätta frågorna samt få kunskap om hur man sedan handlar. Denna utbildning lämpar sig även för personal inom pedagogisk verksamhet.
  • Ninni – för de bortglömda barnen, är ett infotillfälle för elever i högstadiet och studerande i andra och tredje stadiet där vi under en dag kommer ut till skolan och berättar om hur det är att växa upp i en familj där det finns beroende och/eller psykisk ohälsa, och vilken typ av hjälp det finns att få.
  • Vi erbjuder även  föreläsningar eller utbildningstillfällen som anpassas efter ert behov!

Ta kontakt på anette@missbrukarvard.fi för mera information

ANMÄLNING

Föreläsningarna “Att upptäcka, ta till tals och slussa vidare” och “Ninni-för de bortglömda barnen” har ni möjlighet att få genom att kontakta Anette Rönnlund-Nygård, tfn 050 5434893 eller via e-post: info@missbrukarvard.fi

 

NINNI GRUPPLEDAR- MATERIAL

Efter genomgången gruppledarutbildning får deltagaren tillgång till materialet.