OM NINNI VERKSAMHETEN

VERKSAMHETEN

Att växa upp med en eller flera närstående med missbruk eller psykisk ohälsa, påverkar barn negativt i olika utsträckning. De löper bland annat en större risk än andra att utveckla eget missbruk, psykisk ohälsa eller sociala beteendeproblem. Det är viktigt att uppmärksamma dessa barn i ett tidigt skede, för att förhindra eller förminska problematiken. Barnen fångas upp via USM:s klienter, landets behandlingsenheter, social- och hälsovårdsenheter, barnskydd och skolor. 

Största delen av barn och unga, som lever i familjer där det förekommer missbruk, vill dölja sin situation och berättar sällan hur de har det hemma. I Ninni-verksamheten får barn och unga träffa andra i liknande situation samtidigt som de får lära sig om missbruk, beroendesjukdomen och att de inte bär ansvar för mamma eller pappa. Målsättningen med verksamheten är att stärka självkänslan, bryta det sociala arvet och ge barnen verktyg för att må bra.

Intervjuer med personalen inför Ninni-galan