OM NINNI VERKSAMHETEN

VERKSAMHETEN

Att växa upp med en eller flera närstående med missbruk eller psykisk ohälsa, påverkar barn negativt i olika utsträckning. De löper bland annat en större risk än andra att utveckla eget missbruk, psykisk ohälsa eller sociala beteendeproblem. Det är viktigt att uppmärksamma dessa barn i ett tidigt skede, för att förhindra eller förminska problematiken. Barnen fångas upp via USM:s klienter, landets behandlingsenheter, social- och hälsovårdsenheter, barnskydd och skolor. 

Största delen av barn och unga, som lever i familjer där det förekommer missbruk, vill dölja sin situation och berättar sällan hur de har det hemma. I Ninni-verksamheten får barn och unga träffa andra i liknande situation samtidigt som de får lära sig om missbruk, beroendesjukdomen och att de inte bär ansvar för mamma eller pappa. Målsättningen med verksamheten är att stärka självkänslan, bryta det sociala arvet och ge barnen verktyg för att må bra.

Det är vi som jobbar med Ninni

Anette-Rönnlund Nygård

Jobbar som organisationschef på USM r.f och är grundare och projektledare för Ninniverksamheten.

Ninnibarn, socionom, legitimerad psykoterapeut och familjeterapeut.

“Det viktigaste för mig är att vara en modig vuxen som vågar prata om svåra saker och som finns till hands för de som behöver.”

Du kan nå mig på tel nr: 050 5434893, eller på mail: anette@missbrukarvard.fi

Eva Asplund

Grundare av Ninniverksamheten (tidigare Se Mig som startade 2005) och varit med sedan verksamheten inleddes. 

Närvårdare och socionom med inriktning på mental- och missbrukarvård.

“I framtiden vill jag kunna se barnen i ögonen och säga  “jag gjorde vad jag kunde för dig'”

Du kan nå mig på tel nr: 040 5015131, eller på mail: eva@missbrukarvard.fi

Lina Ulfsdotter

Jobbar som handledare inom Ninniverksamheten samt inom gruppverksamheten på USM r.f

Ninnibarn, närvårdare med inriktning mental- och missbrukarvård, erfarenhetsexpert och yogalärare.

“Jag lever efter mottot ‘this too shall pass’, dvs att ingenting varar för evigt och fast det känns skitjobbigt idag så kommer det att bli bättre, förr eller senare.”

Du kan nå mig på tel nr: 044 0102179, eller på mail: lina@missbrukarvard.fi

Intervjuer med personalen inför Ninni-galan