NINNIGRUPPER


SAMTALSGRUPPER OCH TRÄFFAR

Samtalsgrupper ordnas 1-2 gånger per månad för ungdomar i åldern 13-24 år. Grupperna ordnas i Vasa, Malax, Korsholm, Jakobstad och Närpes. Målsättningen är att ungdomarna ska få träffa andra i liknande situation och byta erfarenheter, kunskap och förståelse samt att de ska få insikt i beroendesjukdomen och psykisk ohälsa. Grupperna innefattar samtal, diskussioner, övningar, film och andra aktiviteter. För att möjliggöra ett arbete med kontinuitet och kvalitet används den egna Ninni-manualen som underlag för gruppträffarna.