NINNIGRUPPER

Våra ninnigrupper


SAMTALSGRUPPER OCH TRÄFFAR

Samtalsgrupper ordnas 1-2 gånger per månad för ungdomar i åldern 13-24 år. Grupperna ordnas i Vasa, Malax, Jakobstad och Närpes. Målsättningen är att ungdomarna ska få träffa andra i liknande situation och byta erfarenheter, kunskap och förståelse samt att de ska få insikt i beroendesjukdomen och psykisk ohälsa. Grupperna innefattar samtal, diskussioner, övningar, film och andra aktiviteter. För att möjliggöra ett arbete med kontinuitet och kvalitet används den egna Ninni-manualen som underlag för gruppträffarna.


De orter som nämns här är endast riktgivande. Du får delta i vilken ninni-grupp där du trivs bäst och som passar dig, oavsett var du bor

LÄGER OCH ANDRA EVENEMANG

Lägren ordnas 2-4 gånger per år och alla inom målgruppen är välkomna att delta. Programmet på lägren anpassas enligt deltagarnas ålder. Under lägren får deltagarna möjlighet till gruppdiskussioner och enskilda samtal tillsammans med professionella yrkesutövare. På lägren ordnas olika lekar, övningar, pyssel och uteaktiviteter. 

Gemenskap

En av tankarna med Ninni är att skapa förutsättningar för deltagarna att få ta del av en ny gemenskap. I vetskapen om att alla deltagare delar denna erfarenhet är det lätt att prata om saker som man annars inte pratar om.

Att ha roligt

Att ha möjlighet att få göra nya saker är en annan av tankarna med Ninnis verksamhet. Att få komma bort hemifrån, pausa från det som känns jobbigt, ha möjlighet att "bara vara", få ha roligt och uppleva nya saker är en möjlighet som verksamheten vill ge sina deltagare.

Ta del av ljusglimatar från våra läger…