Till framtidens politiker och tjänstemän i vårt nya Välfärdsområde!

Jag skriver till er från Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. (USM). Vi har vårt huvudkontor i Malax och bedriver där en verksamhet som står på fyra ben: halvvägsboende (förlängd behandling för personer som genomgått primärbehandling), verksamhet riktad till svenskspråkiga brottspåföljdsklienter samt en öppen gruppverksamhet (de sista två är finansierade av STEA). Den fjärde delen av […]

Till framtidens politiker och tjänstemän i vårt nya Välfärdsområde! Läs mer »