COA-Week 2022, Se anhörigbarnet!

Under vändagsveckan som infaller 13-19 februari ordnas även en internationell kampanj för att uppmärksamma alla barn och unga som lever i familjer där det förekommer beroendeproblematik och riskbruk. Även om detta är något som vi på Ninni arbetar med varje dag är denna kampanj oerhört viktig för att sprida kunskap och information om hur vi […]

COA-Week 2022, Se anhörigbarnet! Läs mer »